Iqlim o'zgarishi va ekologik moslashuv fani barcha bakalavriyat yo'nalishlari uchun